Tag Archive: print

Jan
04

The Hitchhikers Guide สำหรับ AutoCAD

                        autocad

        หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ Autocad และต้องการที่จะทบทวนหรือเรียนรู้คำสั่งหรือกระบวนการ การใช้งานซอฟต์แวร์แบบเร็วๆแล้วละก็ ลองมาดูคำแนะนำจากทาง Autodesk กัน……..
Read the rest of this entry »

Nov
16

ซ่อนลายเส้นที่ไม่ต้องการ Plot ด้วยคำสั่ง wipeout เรื่องง่ายๆที่เวลาจะใช้ลืมทุกที

wipeout

คำสั่ง wipeout เป็นคำสั่งสำหรับใช้ซ่อนรายละเอียดของชิ้นงาน ในส่วนที่ผู้ใช้งานไม่ต้องการแสดงผลหรือไม่ต้องการให้มีการ Plot ออกมาในส่วนนั้น เนื่องจากเป็นคำสั่งที่มีการใช้งานไม่บ่อยนักทำให้เวลาเรียกใช้งาน ผู้ใช้อาจจะลืมวิธีเรียกใช้คำสั่ง หรือวิธีการซ่อนกรอบของ wipeout แบบว่าจะซ่อนแบบแต่ดัน Plot ออกมาเห็นกรอบซะงั้น การเรียกใช้งานคำสั่ง wipeout สามารถทำได้ 3 วิธี คือ
Read the rest of this entry »