ผลิตภัณฑ์ของเรา

เลือกใช้ CADThai DWG สำหรับงาน CAD ของคุณ หรือเชื่อมต่อกับเราจากเครื่องมือที่คุณถนัด

CADThai DWG

โปรแกรมเขียนแบบ 2-3 มิติ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ของการทำงาน ในระดับมืออาชีพด้านการเขียนแบบ ด้วยการนำเสนอเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน รวมถึงความคล่องตัวในการทำงานร่วมกับไฟล์นามสกุลของ โปรแกรมเขียนแบบชั้นนำในตลาดได้อย่างสมบูรณ์

CADThai Plug-ins

เชื่อมต่อกับเราจากเครื่องมือที่คุณถนัด

เพียงแค่คุณติดตั้ง Plug-in ของเรา ไว้บนโปรแกรมที่คุณใช้งาน คุณก็จะสามารถดาวน์โหลดโมเดลมากกว่า 100,000 ชิ้นจาก Library ของเราไปไว้บนชิ้นงานของคุณได้ทันที