«

»

Dec
19

ทำงานให้ง่ายด้วย Layer ใน Autocad 12 ตอนที่ 1

layer autocad

เวลาเราทำงานเขียนแบบเมื่อชิ้นงานมีขนาดใหญ่ขึ้น เรามักจะพบปัญหาเกี่ยวกับความแตกต่างของลักษณะเส้นและสีในชิ้นงาน ซึ่งการจัดการเกี่ยวกับลักษณะของเส้นและสีนั้น เป็นพื้นฐานในการทำงานบน Autocad อยู่แล้ว วิธีคือมองลักษณะของเส้นในโปรแกรมให้เป็น “object” เพื่อเข้าไปจัดการและกำหนดลักษณะต่างๆได้โดยตรง เมื่อผู้ใช้งานสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ Layer แล้วย่อมหมายถึงใช้ Autocad ได้มากกว่า 50 % แล้ว ผู้เขียนเชื่อว่าอย่างนั้น

layer autocad

เรามาเริ่มจากความสามารถหนึ่งของคำสั่ง Layer ใน Autocad กันก่อน : หากคุณกำลังวาดโครงสร้างอาคารแห่งหนึ่ง ในชิ้นงานมีประตูอยู่หลายชนิด มีผนัง และส่วนประกอบอื่นๆอีกมากมาย ถ้าเกิดคุณต้องการให้ชิ้นงานนั้นไม่แสดงส่วนของประตู จะมีวิธีอย่างไร? ในส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถนำคำสั่ง Layer เข้ามาช่วยจัดการชิ้นงานได้

จากตารางด้านล่าง แสดงคุณสมบัติคร่าวๆในการกำหนดค่าในคำสั่ง Layer

layer autocad

ข้อความหรือตัวเลขที่อยู่ภายในตารางจะแสดงถึงลักษณะที่แสดงผลในโปรแกรม เช่น รหัสของสี (82) จากดัชนีสีทั้งหมด 255 , (69,2,72) แสดงถึงสีจากรหัส RGB หรือ ‘RAL 1001′ (จาก color book code)

นอกจากโค้ดเหล่านี้ การกำหนดค่ายังสามารถกำหนดที่ตัววัตถุในโปรแกรม Autocad ตามลักษณะตารางด้านล่างนี้ได้

layer autocad

จากที่กล่าวมาข้างต้น อาจจะยังไม่เห็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนในการกำหนดลักษณะของ Layer ในวัตถุและการกำหนดลักษณะบนวัตถุเอง ข้อแตกต่างดังกล่าวอยู่ที่ การตั้งค่า Layer ใน Autocad จะทำได้เพียงค่าที่โปรแกรมกำหนดมาให้ แต่การตั้งค่าที่วัตถุสามารถอ้างอิงค่าจาก ‘By Block’ หรือ ‘By Layer’ ได้

ผู้ใช้งานที่เชี่ยวชาญแล้วมักจะเลือกกำหนดค่าสี ลักษณะของเส้น ความหนา-บาง ของวัตถุด้วยคำสั่ง Layer ก่อนทำการเขียนแบบ โดยจะใช้งาน Layer เดียวกันในการเขียนวัตถุที่สอดคล้องกัน และจะแก้ไขหรือเปลี่ยนคุณสมบัติจาก Layer นั้นๆ

เหตุผลง่ายๆที่ใช้งานแบบนี้เนื่องจากในการออกแบบชิ้นงานด้านโครงสร้างสถาปัตยกรรมจะมีเส้นเฉลี่ยในชิ้นงานประมาณ 1,000 – 1,500 เส้น เมื่อผู้เขียนต้องการเปลี่ยนลักษณะของเส้นในชิ้นงานจะสามารถแก้ไขลักษณะของเส้นใน Layer นั้นๆได้ทั้งหมดในครั้งเดียว หากผู้เขียนไม่ได้กำหนด Layer สำหรับใช้งานก่อน การแก้ไขจะทำได้ค่อนข้างยุ่งยาก

ถึงแม้ว่าในบทความนี้จะกล่าวถึงการใช้คำสั่ง Layer แต่ผู้เขียนอยากจะกล่าวถึงการตั้งค่าคุณสมบัติหลักๆของวัตถุ สัก 3 อย่างซึ่งทั้งหมดจะถูกตั้งค่าไว้แล้วเมื่อเรียกใช้งานโปรแกรม Autocad ขึ้นมา

layer autocad

ถ้าหากเมนูของคำสั่งเหล่านี้ถูกปิดอยู่ ผู้ใช้งานสามารถเปิดด้วยการคลิกเมาส์ขวาที่บริเวณไอคอนของเมนูและเลือก ‘Properties’ ส่วนในกรณีที่ต้องการเรียกใช้คำสั่งทาง Command line สามารถปรับค่าของสีได้ด้วยคำสั่ง CECOLOR , ปรับค่าลักษณะของเส้นได้ด้วยคำสั่ง CELTYPE , ปรับค่าของความหนาได้ด้วยคำสั่ง CELWEIGHT

ที่กล่าวมาในตอนนี้เพื่อให้ผู้อ่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการทำงานของ Layer ก่อน ในตอนหน้าเราจะมาพูดถึงมาพูดถึงการสร้างและใช้งานกันครับ

แปลจากบทความของ Erhan Toker http://www.dailyautocad.com/2008/04/layers-1.html

3766 pings