«

»

Nov
03

การใช้กลุ่มคำสั่ง Geometric ใน Autocad

        การใช้กลุ่มคำสั่ง Geometric เพื่อนำมาช่วยจัดการกับรูปทรงเรขาคณิตต่างๆในงานเขียนแบบ แปลจากบทความของ Erhan Toker
        กลุ่มคำสั่งนี้มีมาในโปรแกรม Mechanical Desktop ก่อน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดลักษณะและความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุได้ เช่น การเคลื่อนย้ายตำแหน่งของวัตถุ , การยืดวัตถุ , การกำหนดความยาวของวัตถุ ช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น และชุดคำสั่งเหล่านั้นก็ถูกเพิ่มเข้ามาใน AutoCAD เวอร์ชั่น 2010 ขึ้นไป ในบทความนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับคุณสมบัติของคำสั่งเหล่านี้

autocad

        สามารถเรียกใช้งานที่แถบ ‘Parametric’ ของโปรแกรม Autocad จะพบกับกลุ่มคำสั่ง Geometric ซึ่งมีคำสั่งสำหรับช่วยจัดการรูปแบบของวัตถุใน รูปแบบต่างๆ ดังนี้

คำสั่ง Coincident (ความเชื่อมกัน)

autocad

การใช้งานคำสั่งเริ่มจาก คลิกซ้ายที่ปุ่มคำสั่งแล้วเลือกจุดบนวัตถุที่ 1 จากนั้นเลือกจุดบนวัตถุที่ 2 เพื่อสร้างการเชื่อมโยงของวัตถุ หลังจากนั้นวัตถุทั้งสองจะย้ายไปเชื่อมต่อกันตามตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ และวัตถุจะถูกกำหนดให้มีการเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ เว้นแต่มีการลบการใช้งานคำสั่งนั้นออกไป

autocad

คำสั่ง collinear (แก้ไขแนวเส้น)

เป็นคำสั่งสำหรับจัดตำแหน่งวัตถุทั้งสองเส้น เพื่อให้วัตถุเปลี่ยนทิศทางมาอยู่ในแนวเดียวกัน

autocad

คำสั่ง Concentric (กำหนดจุดศูนย์กลาง)

เป็นการย้ายตำแหน่งของ เส้นโค้ง / วงกลมอีกอันหนึ่ง ให้มีจุดศูนย์กลางเหมือนกับวงกลมอ้างอิง

autocad

คำสั่ง Fix (การแก้ไข)

ทำการล็อควัตถุที่กำหนดให้ไม่สามารถเคลื่อนย้าย แต่สามารถแก้ไขลักษณะของวัตถุ ตำแหน่ง หรือความโค้ง ได้จากการเลือกจุดอ้างอิงบนวัตถุที่ล็อคได้

autocad

คำสั่ง Parallel (เส้นขนาน)

แก้ไขตำแหน่งของวัตถุที่เลือกให้กลายเป็นเส้นคู่ขนานกับวัตถุอ้างอิง

autocad

คำสั่ง Perpendicular(ตั้งฉาก)

จัดการเส้นตรงหรือกลุ่ม Polyline ให้ทำมุมตั้งฉากกับเส้นอ้างอิง โดยที่เส้นตรงที่ปรับเปลี่ยนมุมจะหมุนอยู่ในแนวแกนของตัวเส้นตรงเอง

autocad

คำสั่ง Horizontal/Vertical (แนวนอน/แนวตั้ง)

ใช้สำหรับแก้ไขเส้นตรงหรือวัตถุ Polyline ให้อยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอน

autocad

คำสั่ง Tangent (สร้างจุดสัมผัส)

ทำการเคลื่อนย้ายวัตถุมาสัมผัสกับวัตถุอ้างอิง

autocad

คำสั่ง Smooth (ราบรื่น)

ใช้เชื่อมต่อวัตถุ spline กับ เส้นโค้ง , วงกลม , เส้นตรง , Polyline หรือเส้น Spline อืนๆ โดยจะสร้างการเชื่อมต่อของวัตถุที่เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามรูปแบบ G2 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ NURBS

autocad

คำสั่ง Symmetric (สมมาตร)

เปรียบเทียบวัตถุสองชิ้นและแก้ไขการวางตำแหน่งของวัตถุให้มีความสมมาตรตามตัวอ้างอิงที่กำหนด

autocad

คำสั่ง Equal (เท่ากับ)

ทำให้วัตถุมีความยาวเท่ากัน

autocad

จากบทความนี้เราได้ทราบถึงการใช้งานชุดคำสั่ง Geometric เมื่อผู้ใช้งานใช้คำสั่งเหล่านี้ ในบางครั้งการทำงานของโปรแกรมอาจมีข้อจำกัด เช่น เมื่อวัตถุทีเลือกมีลักษณะแตกต่างกันมากๆหรืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่เข้ากันทำให้ไม่สามารถจัดอยู่ในรูปสมมาตรได้ หรือบางวัตถุอาจมีข้อจำกัดในการหมุน ในการใช้ชุดคำสั่ง ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดของการทำงานของคำสั่งและวัตถุด้วย

คำสั่ง Auto Constrain

เป็นคำสั่งสำหรับจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มคำสั่งโดยโปรแกรม Autocad จะมีการตั้งค่าการใช้งานโดยอัติโนมัติแล้ว ดังภาพที่ 14 ตัวอย่าง เช่น มีเส้นตรงอยู่ 4 เส้น ประกอบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจะมีความสัมพันธ์โดยการเชื่อมต่อกัน , ขนานกัน และทำมุมตั้งฉาก ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งคุณสมบัติเหล่านี้ได้ที่แถบ AutoConstrain ในคำสั่ง CONSTRAINSETTINGS เรียกคำสั่งโดยกดปุ่มลูกศรข้างแถบ Geometric Fig.14
autocad

คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของวัตถุจากหน้าต่างนี้

ที่มา www.dailyautocad.com/

1 comment

3962 pings

  1. kosin1225 says:

    ขอบคุณครับ