ประเภทงานเงินเดือน

แหล่งที่มา

จังหวัด

KAS CONTROL CO.,LTD
Sales Engineer

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 22 ม.ค. 2565)

CKD Thai Corporation Co., Ltd.
วิศวกรขาย Sales Engineer (ประจำสาขานวนคร)

จ.ปทุมธานี

(ประกาศ 22 ม.ค. 2565)

CKD Thai Corporation Co., Ltd.
วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำสำนักงานสาขากรุงเทพ

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 22 ม.ค. 2565)

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
Product Sales ( IT Enterprise Product )

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 22 ม.ค. 2565)

บริษัท เอโซลาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Direct sales อุดรธานี (ระบบ Solar Rooftop)

จ.อุดรธานี

(ประกาศ 22 ม.ค. 2565)

บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
Sales Engineer ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สนง.จังหวัดอุดรธานี)

จ.อุดรธานี

(ประกาศ 22 ม.ค. 2565)

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
Sales Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่ ศรีนครินทร์)

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 22 ม.ค. 2565)

Technovation Group
Sale Engineer (ขายอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ)

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 22 ม.ค. 2565)

Alphabet Associate Co.,Ltd.
Sales Engineer / Sales Designer

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 22 ม.ค. 2565)