ประเภทงานเงินเดือน

แหล่งที่มา

จังหวัด

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
Sales Engineer(บริษัท แรบบิท โปรโตรไทป์ จำกัด)

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 8 ธ.ค. 2563)

บริษัท เอฟเอส คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Sales Engineer (วิศวกรฝ่ายขาย)

จ.สมุทรปราการ

(ประกาศ 8 ธ.ค. 2563)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
Product Specialist (Medical )

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 8 ธ.ค. 2563)

บริษัท อควาส (ไทยแลนด์) จำกัด
วิศวกรขาย (Sales Engineer)

จ.สมุทรปราการ

(ประกาศ 8 ธ.ค. 2563)

บริษัท แนฟเท็ค จำกัด
Sales Engineer

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 8 ธ.ค. 2563)

บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Sales Engineer, HIOKI brand

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 8 ธ.ค. 2563)

บริษัท พี.พี.เอฟ. โพลทริอิควิปเม็นท์ จำกัด
Sale Engineer/Sale

จ.ปทุมธานี

(ประกาศ 8 ธ.ค. 2563)

บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด
Sales Executive / Sales Engineer

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 8 ธ.ค. 2563)

B-TAC Industrial Automation Co., Ltd.
วิศวกรขาย / พนักงานขาย ( กรุงเทพฯ - ปริมณฑล )

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 8 ธ.ค. 2563)