ประเภทงานเงินเดือน

แหล่งที่มา

จังหวัด

บริษัท ปฐมพร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Draftsman / เขียนแบบ

จ.สมุทรปราการ

(ประกาศ 17 ส.ค. 2565)

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เจ้าหน้าที่ผลิตแบบ (Draftman)

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 17 ส.ค. 2565)

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ออกแบบ,กราฟฟิกดีไซน์

จ.สมุทรสาคร

(ประกาศ 17 ส.ค. 2565)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ที สตีลแอนด์แฟบริคเคชั่น
พนักงานเขียนแบบ

จ.ปทุมธานี

(ประกาศ 17 ส.ค. 2565)

บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
พนักงาน AutoCAD หรือ Revit/BIM

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 17 ส.ค. 2565)

บริษัท ออฟฟิศไทย ออนไลน์ จำกัด
ช่างเขียนแบบ / ช่างประจำเครื่องเลเซอร์

จ.สมุทรปราการ

(ประกาศ 17 ส.ค. 2565)

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
พนักงานเขียนแบบไฟฟ้า/ เขียนแบบโยธา Solar (กรุงเทพฯ)

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 17 ส.ค. 2565)

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

จ.สมุทรปราการ

(ประกาศ 17 ส.ค. 2565)

บริษัท อินเตอร์ไลน์ เทคโนโลยี จำกัด
Draftsman / เขียนแบบ

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 17 ส.ค. 2565)