ประเภทงานเงินเดือน

แหล่งที่มา

จังหวัด

ได้ใจ
draftman

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 17 ต.ค. 2564)

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ช่างเขียนแบบงานเครื่องกล (Mechanical Drafman)

จ.ปทุมธานี

(ประกาศ 18 ต.ค. 2564)

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ช่างเขียนแบบไฟฟ้า (Electrical Drafman)

จ.ปทุมธานี

(ประกาศ 18 ต.ค. 2564)

บริษัท เอ็น แอสเซท จำกัด
เขียนแบบงานโครงสร้าง,สถาปัตย์/Draftmanงานโครงสร้าง,สถาปัตย์

จ.นนทบุรี

(ประกาศ 18 ต.ค. 2564)

บริษัท บี เอส ปั๊มซีสเต็ม จำกัด
พนักงานเขียนแบบ สุขาภิบาล ดับเพลิง

จ.นครปฐม

(ประกาศ 18 ต.ค. 2564)

บริษัท กิจสยาม พาร์ทเวิร์คส์ จำกัด
ISO Manager/CAD Designer/ Graphic Designer

จ.ราชบุรี

(ประกาศ 18 ต.ค. 2564)

Grid Architect Co.Ltd
Draftman

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 18 ต.ค. 2564)

บริษัท เอ็น พี อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด
Design (แม่พิมพ์ และ JIG Fixture)

จ.นนทบุรี

(ประกาศ 18 ต.ค. 2564)

บริษัท แสงประดิษฐ์เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบไฟฟ้า

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 18 ต.ค. 2564)