ประเภทงานเงินเดือน

แหล่งที่มา

จังหวัด

บริษัท จี อาร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
Sales Engineer

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 12 มิ.ย. 2564)

RIBV (Thailand) Co., Ltd
SALES ENGINEER (ENVIRONMENTAL / WASTEWATER)

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 12 มิ.ย. 2564)

SGS (Thailand) Co., Ltd.
Sales Engineer - จบวิศวกรรมศาสตร์ หรือ จบวิทยาศาสตร์ (SGS-HR)

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 12 มิ.ย. 2564)

Group of NGK Spark Plugs
Sales OEM

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 12 มิ.ย. 2564)

บริษัท สยาม ชาญ จำกัด
Sales Engineers

จ.สมุทรปราการ

(ประกาศ 12 มิ.ย. 2564)

บริษัท มุนโดะ จำกัด
Sales Engineer / Executive

จ.ปทุมธานี

(ประกาศ 12 มิ.ย. 2564)

บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด
วิศวกรฝ่ายขาย

จ.ปทุมธานี

(ประกาศ 12 มิ.ย. 2564)

Technovation Group
Sale Engineer

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 12 มิ.ย. 2564)

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น-ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด
วิศวกรขาย Sales Engineer

จ.สมุทรปราการ

(ประกาศ 12 มิ.ย. 2564)