ประเภทงานเงินเดือน

แหล่งที่มา

จังหวัด

บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด
พนักงาน (รายวัน)

กรุงเทพมหานคร

(ประกาศ 25 ก.พ. 2564)

แฝดนำโชค
qa supervisor

สมุทรสาคร

(ประกาศ 24 ก.พ. 2564)

บริษัท เจ เอส เมคคานิค จำกัด
ช่างคุมเครื่องจักร

สมุทรสาคร

(ประกาศ 24 ก.พ. 2564)

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
หัวหน้าสกรีน

สมุทรปราการ

(ประกาศ 24 ก.พ. 2564)

CENTER CONTAINERS CO., LTD.
พนักงานเครื่องพิมพ์

สมุทรสาคร

(ประกาศ 24 ก.พ. 2564)

CENTER CONTAINERS CO., LTD.
หัวหน้าแผนกผลิตแผ่น

สมุทรสาคร

(ประกาศ 24 ก.พ. 2564)

บริษัท จัดหางาน คะเรียลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
production/qaqc assistant manager (jlpt n3up / wire harness)

สมุทรปราการ

(ประกาศ 24 ก.พ. 2564)

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
พนักงานผู้พิการ เพศชาย

สมุทรสาคร

(ประกาศ 24 ก.พ. 2564)

บริษัท มิคเซล จำกัด
เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร

สมุทรปราการ

(ประกาศ 24 ก.พ. 2564)