Tag Archive: vasari

Dec
09

Autodesk Project Vasari เพื่องานอุตสาหกรรม BIM จากผู้พัฒนา Autocad

BIM

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกันการออกแบบอาคารหรือจะทดลองจำลองอาคารลักษณะต่างๆ โปรแกรม Autodesk Project Vasari อาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของคุณ เมื่อคุณเริ่มทดลองใช้งานคุณจะพบมันลักษณะการทำงานของโปรแกรมจะคล้ายกับการทำงานของโปรแกรม Sketchup (แน่นอนว่ามันใช้งานค่อนข้างง่าย)แต่รูปร่างหน้าตาของโปรแกรมจะคล้ายกับ Autocad Revit ที่ไม่มีคำสั่งเขียน ประตู , ผนัง ฯลฯ
Read the rest of this entry »