Tag Archive: torient

Feb
17

จะหมุนข้อความใน Autocad อย่างไรดี?

        ในการออกแบบชิ้นงานสักชิ้นนึง สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้คือข้อความตัวอักษรที่บอกถึงลักษณะหรือบอกขนาดของชิ้นงานนั้น หากถ้าผู้ใช้ต้องการเอียงตัวอักษรบ้าง คุณจะใช้คำสั่ง rotate ที่ข้อความนั้นๆเพื่อเปลี่ยนมุมทุกครั้งงั้นหรือ มีวิธีไหนที่ใช้เปลี่ยนมุมของข้อความแบบง่ายๆบ้าง

autocadrotatetext
Read the rest of this entry »