Tag Archive: lock

Dec
20

ทำงานให้ง่ายด้วย Layer ใน Autocad 12 ขึ้นไป ตอนที่ 2 การตั้งค่า Layer

        layer autocad

ในตอนแรกได้กล่าวถึงสีและลักษณะของเส้นใน Layer ไปแล้วนะครับ สิ่งที่กล่าวในตอนแรกนั้นเป็นส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถสังเกตได้เมื่อใช้งาน Autocad ในตอนนี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติอื่นๆที่มีอยู่ ลองสังเกตจากตัวอย่างด้านล่าง
Read the rest of this entry »