Tag Archive: ex

Nov
16

ซอฟท์แวร์ CADthai ออกเวอร์ชั่น 2012 แล้ว

          cadthai
ซอฟต์แวร์ CADThai โปรแกรม CAD สำหรับใช้ออกแบบชิ้นงาน 2 และ 3 มิติ รองรับการทำงานบนรูปแบบ .dwg ได้ออกเวอร์ชั่นใหม่ คือ CADThai EX 2012 ซึ่งในเวอร์ชั่นนี้ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของโปรแกรมให้รองรับการทำงานแบบ Multiprocessor System (การประมวลด้วย CPU หลายตัว) เพิ่มความเร็วในการเปิดไฟล์ การย่อขยาย pan รวมถึงระบบไอคอนที่ปรับแต่งง่ายขึ้น และคำสั่งที่เพิ่มเติมเพื่อตอบสนองการใช้งานสูงสุด นอกจากนี้แล้วตัวโปรแกรมยังสามารถปรับเปลี่ยนเมนูในการใช้งานให้เป็นภาษาไทยอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.cadthaisoft.com/