Tag Archive: draw

Nov
16

ซ่อนลายเส้นที่ไม่ต้องการ Plot ด้วยคำสั่ง wipeout เรื่องง่ายๆที่เวลาจะใช้ลืมทุกที

wipeout

คำสั่ง wipeout เป็นคำสั่งสำหรับใช้ซ่อนรายละเอียดของชิ้นงาน ในส่วนที่ผู้ใช้งานไม่ต้องการแสดงผลหรือไม่ต้องการให้มีการ Plot ออกมาในส่วนนั้น เนื่องจากเป็นคำสั่งที่มีการใช้งานไม่บ่อยนักทำให้เวลาเรียกใช้งาน ผู้ใช้อาจจะลืมวิธีเรียกใช้คำสั่ง หรือวิธีการซ่อนกรอบของ wipeout แบบว่าจะซ่อนแบบแต่ดัน Plot ออกมาเห็นกรอบซะงั้น การเรียกใช้งานคำสั่ง wipeout สามารถทำได้ 3 วิธี คือ
Read the rest of this entry »