Tag Archive: computing

Nov
29

ทิศทางของ Cloud ในมุมมองของ Autodesk

autodesk cloud

เย็นวันนี้ผู้เขียน (Deelip Menezes /21 Nov 2011) ได้มีโอกาสพูดคุยกับ Andrew Anagnost รองประธานฝ่าย Suite,Web Service และ Subscription บริษัท Autodesk และ Noah Cole จากฝ่าย PR ในเรื่องแนวทางของ Autodesk เกี่ยวกับ Cloud โดย Andrew ได้อธิบายแนวคิดและจุดสำคัญของระบบ Cloud Computing จาก Autodesk
Read the rest of this entry »

Nov
22

คุณเองก็เป็นเจ้าของ CAD บน Cloud ได้ ตอนที่ 3

cad cloud computing

การใช้งาน CAD บนกลุ่มเมฆ
ถ้าคุณได้อ่านบทความนี้ในสองตอนที่ผ่านมา ย่อมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำกลุ่มเมฆไปใช้งานบนระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ เช่น WAN ว่าจะทำงานช้าและผู้ใช้งานมีปัญหาในการใช้งานหรือไม่? อย่างไร? ซึ่งปัญหาเหล่านี้ในบางกรณีสามารถแก้ไขได้ครับ
Read the rest of this entry »

Nov
21

คุณเองก็เป็นเจ้าของ CAD บน Cloud ได้ ตอนที่ 2 Rev.1

cloud computing

ในตอนที่ 1 เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของกลุ่มเมฆกันแล้ว ในตอนนี้จะอธิบายการเลือกใช้งาน CAD และวิธีการสร้างกลุ่มเมฆสำหรับใช้งานแบบง่ายๆ
Read the rest of this entry »

Nov
15

คุณเองก็เป็นเจ้าของ CAD บน Cloud ได้ ตอนที่ 1

ตอนนี้กระแสของกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) กำลังมาแรง ในผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ CAD ชั้นนำต่างๆได้มีการแข่งขันและแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมาก ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักว่า กลุ่มเมฆที่เขาว่ากันนั้นคืออะไร

cloud computing
Read the rest of this entry »