Tag Archive: command line

Jan
31

เลือกวัตถุให้เร็วขึ้นด้วยคำสั่ง Fastselect ใน Autocad

                       autocad

        สำหรับผู้ใช้งาน Autocad จะมีวิธีอย่างไร เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่เชื่อมต่อๆกันเป็นจำนวนมาก…. คาดว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่ น่าจะใช้วิธีค่อยๆคลิกเมาส์เลือกวัตถุไปเรื่อยๆ แต่จะดีกว่าไหมถ้ามีคำสั่งสำหรับช่วยให้ผู้ใช้งานเลือกวัตถุได้เร็วขึ้น
Read the rest of this entry »

Dec
23

คำสั่งที่ใช้ได้ทาง Command line เท่านั้น คุณเคยใช้หรือไม่?

คุณเคยใช้งานคำสั่งที่ซ่อนอยู่ใน Express tool บ้างหรือไม่?

express tool autocad

เครื่องมือภายใน AutoCAD express tool นอกจากจะประกอบด้วยคำสั่งที่ไม่มีใน Autocad พื้นฐานเป็นจำนวนมากแล้ว คำสั่งเหล่านี้ยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นอีกด้วย แต่ทราบหรือไม่ว่า มีอยู่บางคำสั่งที่สามารถเรียกใช้งานได้ทาง Command line เท่านั้นอยู่ด้วย….
Read the rest of this entry »

Dec
20

ทำงานให้ง่ายด้วย Layer ใน Autocad 12 ขึ้นไป ตอนที่ 2 การตั้งค่า Layer

        layer autocad

ในตอนแรกได้กล่าวถึงสีและลักษณะของเส้นใน Layer ไปแล้วนะครับ สิ่งที่กล่าวในตอนแรกนั้นเป็นส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถสังเกตได้เมื่อใช้งาน Autocad ในตอนนี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติอื่นๆที่มีอยู่ ลองสังเกตจากตัวอย่างด้านล่าง
Read the rest of this entry »