Tag Archive: ไอคอน

Nov
06

CADThai Ex : ขั้นตอนปรับขนาดไอคอนคำสั่งให้เล็กลง


CADThai Ex : ขั้นตอนปรับขนาดไอคอนคำสั่งให้เล็กลง ดังนี้ครับ
1.เลือกคำสั่ง Tool
2.เลือก Option จากนั้นเข้าหมวด System Option ครับ แล้วปรับตามภาพ ไอคอนจะเล็กลง มีพื้นที่ทำงานบน Model เพิ่มขึ้นครับ ^ ^

credit : facebook.com/CADThaisoft