Tag Archive: เขียนแบบ

Jan
30

เรียนรู้ Autocad พื้นฐานด้วยตัวเอง ฉบับตามใจคนเขียน ตอนที่ 1

                          เขียนแบบ

        ตัวผมเองมักจะได้ยินคำพูดว่า ” CAD 2D กำลังจะตาย ” บ่อยๆ จนรู้สึกเห็นด้วยกับคำพูดนี้พอสมควร เนื่องจากการพัฒนาโปรแกรม CAD ในปัจจุบันที่เข้ามามีบทบาทในงานวิเคราะห์ต้นทุน การก่อสร้าง การออกแบบตกแต่ง หรือสามารถจำลองรูปแบบของงานต่างๆภายในคอมพิวเตอร์ได้ อีกทั้งการที่ช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้เร็วขึ้น สะดวกสบายขึ้น แค่คุณกำหนดรายละเอียดของวัตถุต่างๆ และเขียนในรูปแบบ 2 มิติโดยโปรแกรมสามารถสร้างชิ้นงานที่เขียนนั้น ให้กลายเป็นรูปแบบ 3 มิติได้ แต่เท่าที่ดูจากการบ้านที่น้องๆมาโพสในบอร์ด ทำให้คิดได้อย่างนึงว่าถ้าไม่มีก้าวแรกก็ไม่มี ก้าวที่สอง ถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ขอจัดตามใจตัวเองซะหน่อย
Read the rest of this entry »

Dec
19

ทำงานให้ง่ายด้วย Layer ใน Autocad 12 ตอนที่ 1

layer autocad

เวลาเราทำงานเขียนแบบเมื่อชิ้นงานมีขนาดใหญ่ขึ้น เรามักจะพบปัญหาเกี่ยวกับความแตกต่างของลักษณะเส้นและสีในชิ้นงาน ซึ่งการจัดการเกี่ยวกับลักษณะของเส้นและสีนั้น เป็นพื้นฐานในการทำงานบน Autocad อยู่แล้ว วิธีคือมองลักษณะของเส้นในโปรแกรมให้เป็น “object” เพื่อเข้าไปจัดการและกำหนดลักษณะต่างๆได้โดยตรง เมื่อผู้ใช้งานสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ Layer แล้วย่อมหมายถึงใช้ Autocad ได้มากกว่า 50 % แล้ว ผู้เขียนเชื่อว่าอย่างนั้น
Read the rest of this entry »