«

»

Feb
20

เตรียมพบกับ GstarCAD MC บน Android ภายในสิ้นเดือนนี้

              gstarcad mc

        จากปักกิ่ง ประเทศจีน 16 กุมภาพันธ์ 2555 Gstarsoft ได้กล่าวถึงแอพลิเคชั่น GstarCAD MC (Mobile Clients) สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยที่ก่อนหน้านี้ได้ออก GstarCAD MC สำหรับอุปกรณ์ระบบ IOS (ทำงานบน iPad, iPhone และ iTouch) ในปีที่ผ่านมา

        ไม่มีใครที่สามารถปฏิเสธถึงการขยายตัวในการใช้งานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ ในปีที่ผ่านมาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีส่วนแบ่งทางการตลาดในส่วนของสมาร์ทโฟนที่สูงมากและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แอพลิเคชั่น GstarCAD MC ได้ออกแบบมาเพื่อตอบรับการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้ Android ที่จะมีมากขึ้น

        GstarCAD MC สำหรับ Android จะเป็นเครื่องมือสำหรับให้ผู้ใช้งานสามารถทำงาน ออกแบบเขียนแบบ แก้ไขหรือแชร์ไฟล์ CAD ระหว่างการเดินทาง บนท้องถนนหรือในห้องประชุมในเวลาที่ไม่สะดวกในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อป

        คาดว่า GstarCAD MC สำหรับ Android จะพร้อมใช้งานอย่างเป็นทางการในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 นี้

ที่มา http://www.gstarcad.net/