«

»

Apr
06

ARTLANTIS 6

ซอฟต์แวร์ เรนเดอร์ จากเมืองน้ำหอม ช่วยให้สถาปนิกสร้างภาพ งานออกแบบ ให้ สวยสมจริง เหมือนการถ่านจากสถานที่จริง
โดยในเวอร์ชันใหม่ ล่าสุดที่ออกมา วันที่ 2 เมษายน 2558 มี คุณสมบัติ และเครื่องมือใหม่ ๆ ได้แก่

  • มีโหมด white balance ในการชดเชยแสง คล้ายการถ่ายภาพ
  • มี scene สำเร็จรูป เรนเดอร์แบบ White model
  • ปรับระดับแสงแบบใช้ ISO และชัตเตอร์ เหมือนการถ่ายภาพ
  • สามารถนำเข้าไฟล์ ค่าหลอดไฟ แบบมาตรฐาน IES เพื่อจำลองแสงได้อย่างสมจริง
  • ฟังก์ชันอำนวยความสะดวก ในการเรนเดอร์ อาคาร ซ้อนกับ ภาพถ่ายจากสถานที่จริง
  • อื่น ๆ

Artlantis เป็นซอฟต์แวร์ เรนเดอร์ และ แอนิเมชัน ที่ รับไฟล์งานออกแบบ 3 มิติ ได้จาก โปรแกรมต่าง ๆ ได้แก่ AutoCAD, Sketchup, 3DMax, ArchiCAD และ อื่น ๆ

สอบถามช้อมูล เพิ่มเติม ได้ที่ 02744 9045 ต่อ 321