Category Archive: rhinoceros

Jan
24

RhinoGold 4.0 Beta สำหรับงานจิวเวลลี่

rhino gold

        โปรแกรม RhinoGold 4.0 Beta สดๆร้อนๆจากค่าย Rhinoceros สำหรับผู้ใช้งานทางด้านการออกแบบเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องเงิน-ทอง หรือเครื่องประดับต่างๆ โปรแกรมนี้รองรับการทำงานร่วมกับ Rhino 5.0 นะครับ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมต่อด้านล่างครับ
Read the rest of this entry »